uit de praktijk

Hoe een maaltijd levens verandert


Vier keer per jaar organiseert De Haven een speciale avond voor vrouwen die uit de prostitutie zijn gestapt of dit heel graag willen. Maatschappelijk werker Mariska is hier sinds 2018 bij betrokken.


Hoe ziet zo’n avond eruit?

“We kiezen altijd een thema zoals zelfbewustzijn, empowerment of verwerking van het verleden voor de avond uit. Aan de hand van het thema gaan de vrouwen met elkaar in gesprek, bevragen we elkaar en geven we tips. Vaak komen er dan ook verhalen uit het verleden naar boven. Soms kennen de vrouwen elkaar niet maar omdat ze hun verleden delen is er veel herkenning en dat bindt samen.” 

“Een onmisbaar onderdeel van de avond is de maaltijd. Zo hebben we een keer een kookworkshop gedaan met onze vrijwilliger Caroline. Zij kookt al jaren heerlijke maaltijden voor ons bij allerlei bijeenkomsten. Caroline had verschillende recepten uitgeprint die de vrouwen samen gingen maken. 

Veel vrouwen die op de nazorgavond  komen, spreken geen Nederlands. De recepten waren in het Nederlands dus dat is direct een mooie taaloefening.” “We doen soms ook een workshop. Zo hebben we bijvoorbeeld een kleurenworkshop gevolgd over de wereld van kleuren en de eigenschappen die hierbij horen. De vrouwen bedachten wanneer ze zich fijn en prettig voelen en welke kleur past bij dit gevoel. Vervolgens werden er kaarten met kleuren en vier kwaliteiten uitgedeeld en kon iedereen haar kleur uitkiezen. Met elkaar hebben we verder gepraat over de kwaliteiten die op het kaartje stonden! Het is zo mooi om te zien hoe de vrouwen van elkaar hun positieve kanten zoals sociaal, empathisch en enthousiast benoemen. Sommige vrouwen zijn intens beschadigd door hun verleden in de prostitutie maar dankzij deze avonden ontdekken ze dat ze waardevol zijn! 

Wie komen er?

“We nodigen alle cliënten uit die gestopt zijn. En soms vrouwen die nog in de prostitutie werken maar wel willen uitstappen. De nazorgavond kan soms net een duwtje in de rug zijn om de stap te zetten om te stoppen. Het is voor hen namelijk enorm hoopgevend om te zien dat het echt mogelijk is om een ander leven op te bouwen. Er zijn twee veldwerkers en twee maatschappelijk werksters bij toerbeurt aanwezig. Het aantal aanwezigen verschilt per keer. Het is voor veel vrouwen spannend om te komen. Ze moeten echt een drempel over. Maar als ‘hun’ maatschappelijk werkster er die avond ook is, of een veldwerker die ze vertrouwen, maakt dat het makkelijker voor hen.” 

Waarom is zo’n avond zo bijzonder?

“Als je uitstapt, raakt een vrouw verder in een sociaal isolement. Ze had namelijk het merendeel van haar contacten in de prostitutiewereld. Ze moet een nieuw leven opbouwen, maar hoe doe je dat? Bovendien leiden veel vrouwen een dubbelleven en weten mensen in hun omgeving niets van het werk in de prostitutie. Soms worden deze vrouwen keihard met hun verleden geconfronteerd doordat ze bijvoorbeeld een klant tegenkomt die haar herkent. De nazorgavond is dan een veilige plek waar ze haar verhaal kwijt kan. De vrouwen kunnen hier met elkaar praten over hun verleden. Iets wat ze nergens anders kunnen delen. Ze vinden herkenning bij elkaar. Ze zijn niet alleen. Pas was er een vrouw die weer terug de prostitutie in wilde gaan. Toen zeiden de anderen tegen haar: ‘Nee, je moet dat echt niet doen. Dat is niet de oplossing.’ Het heeft veel meer zeggingskracht als een ‘ervaringsdeskundige’ dit zegt dan een maatschappelijk werkster. En dat is zo waardevol aan deze nazorgavonden.”

Het uitstapprogramma van De Haven is intensief en voor iedere vrouw anders, er wordt altijd gekeken naar de vragen en wensen van de vrouwen. Vaak trekken we jarenlang met hen op. Als een vrouw eenmaal duurzaam is uitgestapt verdwijnt ze soms uit beeld, maar veel vrouwen spreken we ook dan nog regelmatig. Vaak nemen zij bijvoorbeeld deel aan onze nazorgavonden. Om het uitstapprogramma vol te kunnen houden, is structurele steun vanuit onze achterban onmisbaar. Strijd mee tegen onrecht in de prostitutie door u aan te sluiten bij het team Havenloodsen en ondersteun het uitstapprogramma met een structurele bijdrage. Op onze website vindt u meer informatie.