columns

Adios!


Francina zette zich ruim veertien jaar in voor (ex)prostitutees. Eerst als vrijwilligsters en de laatste tien jaar als MT-lid van Stichting de Haven. In 2012 nam ze afscheid, haar afscheidscolumn is nog altijd actueel.

Ik ben bij De Haven begonnen als vrijwilligster. Het pand aan het Groenewegje was net geopend. Het was nog voor de legalisering van de prostitutie. In de (toen nog 3) straten werkten veel Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse vrouwen. Veel slachtoffers van mensenhandel. We hadden nog nauwelijks besef wat daar allemaal speelde. En hoe we hen konden helpen? De vrouwen stonden open voor contact met ons. We deelden vele Bijbels uit, lazen met hen stukjes eruit en baden. Ik herinner me een jonge vrouw, meisje eigenlijk nog, uit Sierra Leone. Op haar bed stond een knuffel. Ernaast lagen de condooms. Hartverscheurend. Ze wilde dit leven helemaal niet. Wat konden we voor haar doen? Ze wilde graag een lied met ons zingen: 'Create in me a clean hart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from Thy presence oh Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation. And renew a right spirit within me'. De tranen brandden ons alle drie achter onze ogen. We hebben haar daarna niet meer gezien.
Op deze manier heb ik honderden vrouwen mogen leren kennen. Vrouwen in 'la lucha' zoals ze dit in het Spaans altijd tegen me zeiden, in de strijd. De strijd om hun hoofd boven water te kunnen houden. De strijd om hun kinderen een betere toekomst te kunnen geven. De strijd in hen omdat ze zo goed beseften dat wat ze deden zondig was. Wij mochten hen laten weten dat God naar hen omziet en van hen houdt.

Geloofsgemeenschap
In die veertien jaar heeft De Haven een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ik mocht betaald voor De Haven gaan werken als manager. Er kwam een maatschappelijk werkster. We kregen een maatjesproject. Wat niet veranderde was het fantastische team met vrijwilligsters die altijd maar weer als door God zelf gestuurd op ons pad kwamen om ons te helpen. Als team deelden we wat we meemaakten in het werk, in ons leven, met God. Een prachtige geloofsgemeenschap van waaruit we het werk mochten doen. Als MT-lid had ik nog extra taken, namelijk het meedraaien in het prostitutie-platform van de gemeente Den Haag, het adviseren van de landelijke politiek, het netwerken met collega-organisaties in binnen- en buitenland. Wat het laatste betreft mocht ik naar conferenties in Amerika, Moldavië en afgelopen juni nog naar Bulgarije.

Ver van je bed?
Tijdens mijn presentaties voor de Haven in kerken kwam ik soms tegen dat mensen prostitutie beschouwen als ver van hun bed. Dat is een gevaarlijke gedachte. Te vaak kwamen we christen-mannen tegen in de prostitutiestraten. En wat te denken van de porno op internet? En als we in ons eigen hart kijken wie van ons kan dan de eerste steen gooien? Laten we samen met de prostitutees en de klanten zingen: 'Create in me a clean hart, oh God, and renew a right Spirit within me.' Wat een wonder dat Hij dat wil doen!

Mijn column begon met 'Adios'. In het Spaans betekent het letterlijk dat je iemand opdraagt in Gods hoede en zorg. 'Dios te bendiga' heb ik honderden keren tegen prostituees gezegd en zo sluit ik deze column af: 'God zegene u/jou!'

Hartelijke groet,
Francina de Pater