actueel

Actie in de raamstraten


‘In Gods armen is plaats voor iedereen’

Een stukje van Gods liefde laten zien aan prostituees, dat is de missie van de Haven. Twee keer per week bezoekt een groep vaste vrijwilligers de prostituees in de raamstraten van Den Haag. Bij speciale acties (zo’n vier keer per jaar), worden er cadeautjes uitgedeeld. Zoals een fotolijstje met daarin een foto van de Goede Herder  met een lammetje in zijn armen, en de tekst van psalm 23.


De boodschap bij deze actie? In Gods veilige armen is plaats voor iedereen! De begeleidende tekst (in vijf talen) is een persoonlijke boodschap. ‘Stel, jij bent dat schaapje… hoe voel je je als je zo veilig bent en in die sterke armen rust? De God van de Bijbel heeft Zijn Zoon naar de aarde gestuurd om het weer goed te maken tussen Hem en ons. En daarbij heeft Hij iedereen op het oog! Het plekje in Zijn veilige armen is ook voor jou, hoe je leven er ook uit ziet. Mag Hij er ook voor jou zijn?” Dat is de boodschap die zo’n twintig vrouwelijke vrijwilligers tijdens deze cadeau-actie meegeven aan prostituees.

 

Van mens tot mens

Haddy (75), die al 15 jaar vrijwilliger is bij stichting De Haven, gaat voortvarend aan de slag als we de ‘raamstraat’ aan de Doubletstraat inlopen, een van de twee prostitutiestraten in Den Haag, met zo’n 190 ramen. Zachtjes tikt ze op de ramen en gebaart dat we cadeautjes bij ons hebben. Het voelt soms wat ongemakkelijk, de vrijwilligers met kleding en dikke jassen aan, zij in schaarse lingerie.

Maar de meeste vrouwen openen de ramen en maken een praatje. Al gauw blijkt dat veel vrouwen Haddy kennen, en zij hen. Haddy kijkt ze recht in de ogen, maakt een sociaal praatje, vraagt terug naar iets waar een vorige keer over gesproken is en maakt hen blij met het  cadeau. Het valt op hoe normaal en gewoon het contact is. Intussen lopen er tientallen mannen schuchter voorbij. Ze werpen een blik op de ramen, om vervolgens weer verder te lopen of in onderhandeling te gaan over de prijs. Als daarover overeenstemming is bereikt, wordt het raam geopend, gaat de man naar binnen en worden de gordijnen gesloten.

 

Samen bidden

Maatschappelijke werker Brenda maakt iets bijzonders mee als ze het lijstje aan een van de vrouwen overhandigt. Deze vrouw blijkt een christelijke achtergrond te hebben en reageert emotioneel als ze het plaatje van de Goede Herder met psalm 23 ziet: “Dit is míjn psalm” zegt ze, terwijl ze het schilderij tegen haar hart drukt. Ze wordt emotioneel en dan is  er een ingang om hierover door te praten.

De meeste vrouwen zijn erg dankbaar, om het feit dat ze een cadeautje krijgen, om de persoonlijke aandacht.

Ook ‘maatjescoördinator’ Mariska heeft deze avond een bijzondere ervaring. Ze heeft al een aantal keer contact gehad met een van de vrouwen en vanavond mag ze, na een gesprek over Jezus als Goede Herder, samen met haar psalm 23 uit de Bijbel lezen en met haar bidden.

 

Naast Boedha

Met Haddy zijn we intussen uitgenodigd bij een van de ‘gastvrouwen’ van een van de bordelen. Ze maakt graag even een praatje en samen met Haddy bespreekt ze hoe het met een aantal vrouwen gaat die op dit moment niet aanwezig zijn.

Het lijstje met de Goede Herder wordt naast Boeddha op de bar gezet.

Als we weer verder lopen, wordt er op een van de ramen geklopt. Een van de Nederlandssprekende vrouwen wil graag dat Haddy even aan de telefoon komt met degene met wie ze aan het bellen is. Het blijkt een vrouw te zijn die, mede dankzij het werk van De Haven, gestopt is met haar werk in de prostitutie. Ze begroet Haddy enthousiast. Haddy wordt een beetje emotioneel. Haar betrokkenheid op alle vrouwen is ook nu goed zichtbaar: de vrouw aan de telefoon is ‘uit het oog, maar nog lang niet uit het hart’.
 

Contact

Álle vrouwen mogen op de liefde en aandacht van stichting De Haven rekenen. Een aantal vrouwen neemt alleen het cadeau aan en bedankt beleefd. Haddy gaat er vaak wel op door: “Weet je wat dit is? Wat dit betekent?”  De korte interactie die dan volgt, kan soms het kleine eerste zaadje zijn dat wordt geplant. Als wij daarna weer verder lopen, wordt het lijstje gauw in het kastje met een paar persoonlijke eigendommen gestopt, en dan tikt er alweer een man op het raam…

Terwijl de cadeautjes al lang op zijn (De Haven heeft bij deze actie ongeveer 450 cadeautjes uitgedeeld) wordt er ergens boven op het raam geklopt. Er zijn ook een paar ramen op de eerste verdieping. Of we ook even naar boven komen? En weer is daar even dat gewone en normale contact, waar al deze vrouwen zo naar lijken te smachten.
Gods liefde was even zichtbaar in deze raamstraten van Den Haag, dankzij vrouwen die vrijwillig andere vrouwen - die het zoveel minder getroffen hebben - , een hart onder de riem steken. Van mens tot mens, van vrouw tot vrouw, schapen van dezelfde Herder.