actueel

Lustrum 6 oktober


Graag nodigen we u uit voor ons 20-jarig lustrum op 6 oktober 2017

19.00 - 22.00 uur.


Lopend buffet

Samenzang met band

Inspirerende spreker

Verhaal uit de praktijk

 

Inloop vanaf 18.30 uur.

Anglican Church of St. John & St. Philip, Ary van der Spuyweg 1, Den Haag

Entree is gratis, aanmelden is noodzakelijk via info@stichtingdehaven.nl

Tijdens de avond zal een collecte gehouden worden t.b.v. het werk van De Haven