actueel

Dringend gezocht! Penningmeester


Ter vervulling van een aanstaande vacature zijn wij zeer dringend op zoek naar een penningmeester voor ons bestuur.


Het bestuur van Stichting De Haven bestaat uit enthousiaste leden met een zeer diverse achtergrond. Het bestuur stelt op hoofdlijnen het beleid van de organisatie vast en houdt toezicht op het goed functioneren van de organisatie. Waar nuttig en nodig fungeert het bestuur ook als klankbord voor het team en de vrijwilligers van Stichting De Haven.

 

Het werkveld van Stichting De Haven is in beweging en dat vraagt om het maken van keuzes voor de toekomst. Wij zoeken een enthousiaste penningmeester die begaan is met het lot van mensen die in de prostitutie werken en die ons bestuur wil versterken om ook mee te denken over de toekomst van de stichting.

 

Algemeen Profiel

 • Christelijke levensovertuiging;

 • Ten minste HBO denk- en werkniveau;

 • Beleidsmatig en strategisch kunnen denken;

 • Bij voorkeur ervaring met een organisatie die werkt met vrijwilligers en professionals;

 • Goede contactuele eigenschappen;

 • Gemiddeld drie uur per week vrij kunnen maken voor De Haven (meestal in de avond).

   

  Specifiek in relatie tot de vacature:

 • Opstellen jaarcijfers en begroting;

 • Contacten onderhouden met accountant;

 • In overleg met Manager monitoren financiële stand van zaken;

 • Rapporteren financiële stand van zaken in met name bestuursvergaderingen;

 • Onderhouden contacten salarisadministratiekantoor.

   

  Het betreft een onbezoldigde functie. U ontvangt een vergoeding voor gemaakte kosten.

   

  Heeft u vragen over het werk van Stichting De Haven of over de inhoud van de bestuursfunctie?

  Neemt u dan gerust contact op met voorzitter Arjen Brussé, 06-21251028

  Uw reactie kunt u per e-mail richten aan de secretaris van het stichtingsbestuur, Meinke Balfoort  via info@stichtingdehaven.nl.